Sürdürülebilir Enerji
Reges Enerji

Sürdürülebilirlik

ENERJİDE YENİ DÖNEM

Herkes için
sürdürülebilir,
yenilenebilir
enerji!

Küresel ısınmaya katkıda bulunan karbon emisyonlarının dörtte birinin fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Buna karşılık, sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için  küresel enerji piyasaları dönüştürülmekte ve fosil yakıta dayalı kapasitenin yerini yenilenebilir enerji almaktadır.